ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 51 (อายะฮฺ 73-75)

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 51 (อายะฮฺ 73-75) admin Wed, 31/12/2014 - 14:44
วันที่บรรยาย
9 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
มีวีดีโอ
มี