ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 40 (อายะฮฺ 54)

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 40 (อายะฮฺ 54) dp6admin Wed, 01/10/2014 - 12:44
วันที่บรรยาย
7 ซุลฮิจญะฮฺ 1435
มีวีดีโอ
มี