ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 72 (อายะฮฺ 135 มุนาฟิก)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 72 (อายะฮฺ 135 มุนาฟิก) dp6admin Thu, 07/06/2012 - 14:13
วันที่บรรยาย
15 เราะญับ 1433
มีวีดีโอ
ไม่มี