1712 ตอบปัญหากุรบาน (อุฎหิยะฮฺ)

1712 ตอบปัญหากุรบาน (อุฎหิยะฮฺ) dp6admin Wed, 26/01/2011 - 09:53

1111 ทำกุรบานให้หรือแทนคนที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่

1111 ทำกุรบานให้หรือแทนคนที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่ dp6admin Thu, 24/12/2009 - 16:57

1356 ผู้ที่ทำกุรบานแต่ไม่ได้เชือดด้วยตนเอง มีข้อห้ามเรื่องการตัดผมตัดเล็บหรือไม่

1356 ผู้ที่ทำกุรบานแต่ไม่ได้เชือดด้วยตนเอง มีข้อห้ามเรื่องการตัดผมตัดเล็บหรือไม่ dp6admin Mon, 22/11/2010 - 16:29