1289 ตั้งครรภ์มีอาการเจ็บท้องเตือนและเลือดออกซึมบ้าง2-3วันเลือดก็หายไป

1289 ตั้งครรภ์มีอาการเจ็บท้องเตือนและเลือดออกซึมบ้าง2-3วันเลือดก็หายไป dp6admin Tue, 20/04/2010 - 20:46
คำถาม
ตั้งครรภ์มีอาการเจ็บท้องเตือนและเลือดออกซึมบ้าง2-3วันเลือดก็หายไป วันที่เลือดออกไม่ตรงกับวันที่เคยมีประจำเดือน/เลือดที่ออกมาเป็นเลือดอะไรจะนมาซได้มั้ย