1211 ประจำเดือนมาเร็วขึ้นประมาณ 5 วัน จะอาบน้ำยกหะดัษวันไหน

1211 ประจำเดือนมาเร็วขึ้นประมาณ 5 วัน จะอาบน้ำยกหะดัษวันไหน dp6admin Sun, 21/02/2010 - 11:20
คำถาม
ในกรณีที่เรามีประจำเดือนโดยเฉลี่ยประมาณ7 วันทุกเดือน จนตอนนี้อายุ 40 ปี ประจำเดือนจะมาเร็วขึ้นประมาณ 5 วันเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว แต่เลือดประจำเดือนที่ไหลออกมาจะ 8 หรือ 9 วันอยากถามเชคว่า เราสามารถจะอาบน้ำยกฮะดัสได้วันไหนถึงจะถูกต้องค่ะ กังวลมากๆค่ะ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง