ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 123 (อายะฮฺที่ 246-252 นบีดาวู้ด ฏอลูต และญาลูต)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 123 (อายะฮฺที่ 246-252 นบีดาวู้ด ฏอลูต และญาลูต) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 14:57
มีวีดีโอ
มี