ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 251-286

ตัฟซีร ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 251-286 dp6admin Wed, 28/10/2009 - 00:36

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 125 (อายะฮฺที่ 253-254)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 125 (อายะฮฺที่ 253-254) dp6admin Mon, 02/11/2009 - 15:04
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 126 (ความประเสริฐของอายะตุลกุรซียฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 126 (ความประเสริฐของอายะตุลกุรซียฺ) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 23:12

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 127 (อายะตุลกุรซียฺ 255)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 127 (อายะตุลกุรซียฺ 255) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 23:29

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 128 (อายะตุลกุรซียฺ 255)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 128 (อายะตุลกุรซียฺ 255) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 23:42
วันที่บรรยาย
1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1428
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 129 (อายะตุลกุรซียฺ 255)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 129 (อายะตุลกุรซียฺ 255) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 23:48
วันที่บรรยาย
8 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1428
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 130 (จบอายะตุลกุรซียฺ 255)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 130 (จบอายะตุลกุรซียฺ 255) dp6admin Tue, 27/10/2009 - 23:51
วันที่บรรยาย
15 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1428
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 131 (อายะฮฺ 256)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 131 (อายะฮฺ 256) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 06:29
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 132 (อายะฮฺ 256)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 132 (อายะฮฺ 256) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 06:34
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 133 (อายะฮฺ 257)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 133 (อายะฮฺ 257) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 06:39
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 134 (อายะฮฺ 258-259)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 134 (อายะฮฺ 258-259) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 06:51
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 135 (อายะฮฺ 260)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 135 (อายะฮฺ 260) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 07:21
วันที่บรรยาย
21 เราะบีอุ้ลอาคอร 1428
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 136 (อายะฮฺ 261-263 การบริจาค)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 136 (อายะฮฺ 261-263 การบริจาค) dp6admin Sat, 31/10/2009 - 07:42
วันที่บรรยาย
28 เราะบีอุ้ลอาคอร 1428
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 137 (อายะฮฺ 264-266)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 137 (อายะฮฺ 264-266) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:02
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 138 (อายะฮฺ 267-268)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 138 (อายะฮฺ 267-268) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:20
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 140 (อายะฮฺ 271-272)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 140 (อายะฮฺ 271-272) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:27
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 141 (อายะฮฺ 273-274)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 141 (อายะฮฺ 273-274) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:47
วันที่บรรยาย
4 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1428 / วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 142 (อายะฮฺ 275-276)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 142 (อายะฮฺ 275-276) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:53
มีวีดีโอ
มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 145 (281-282 อายะตุดดัยนฺ)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 145 (281-282 อายะตุดดัยนฺ) dp6admin Tue, 03/11/2009 - 11:09

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 146 (283-284)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 146 (283-284) dp6admin Tue, 03/11/2009 - 11:14
มีวีดีโอ
ไม่มี

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 147 (284-286 ครั้งสุดท้าย)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 147 (284-286 ครั้งสุดท้าย) dp6admin Tue, 03/11/2009 - 11:17