ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 42 (อายะฮฺที่ 163)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 42 (อายะฮฺที่ 163) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 18:40