ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 141 (อายะฮฺ 273-274)

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 141 (อายะฮฺ 273-274) dp6admin Wed, 14/10/2009 - 16:47
วันที่บรรยาย
4 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1428 / วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2550
มีวีดีโอ
มี