หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร (4)

Submitted by admin on Mon, 13/08/2018 - 11:44

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร

อิมามบุคอรี เริ่มบทแรกคือ การเริ่มของวะฮยฺ بدء الوحي

หัวข้อ 1 | باب 1   
كيف كان بدء الوحي - วะฮยฺเริ่มอย่างไร ?

หะดีษ 1 "อินนะมัลอะมาลุบินนิยาต...- ทุกกิจการงานขึ้่นกับเจตนา" 
หะดีษ 2 วะฮยฺมาอย่างไร ? (แบบไหน?)
หะดีษ 3 (เริ่มต้นวะฮยฺด้วยความฝันที่ดี(รุยา)), เหตุการณ์รับวะฮยฺที่ถ้ำหิรออฺ,บทบาทของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ, ท่านนบีไปหาวะเราะเกาะฮฺ
หะดีษ 4 วะฮยฺหยุดไปช่วงหนึ่ง, การรับวะฮยฺครั้งที่ 2 ที่บ้านของท่านนบี (อัลมุดดัษษิร)
หะดีษ 5 อัลลอฮฺเตือนท่านนบีไม่ให้รีบขยับปากอ่านกุรอาน ตอนที่รับวะฮย
หะดีษ 6 ท่านนบีใจบุญมากในเดือนรอมฎอน
หะดีษที่ 7 ฮิร้อก(เฮรีกริส) ถามอบูซุฟยาน*เกี่ยวกับคุณลักษณะของนบีมุฮัมมัด(*อบูซุฟยานขณะนั้นไม่ใช่มุสลิม)

WCimage
หัวข้อ 1 วะฮยฺเริ่มอย่างไร (4)