ฮัจญฺและอุมเราะฮฺ

Submitted by dp6admin on Fri, 17/04/2009 - 14:15

หนังสือ

การทำฮัจญฺและอุมเราะฮฺตามบัญญัติอิสลาม

คู่มือการทำอุมเราะฮฺฉบับย่อ

 วีดีโอและไฟลเสียงอบรมการประกอบพิธีฮัจญฺและอุมเราะฮฺ

อัลฮัจญฺ

  • 2 ก.ย. 50 - ที่โรงแรมรีเจ้นท์ (วีดีโอ)

  • 1 ธ.ค. 48 - บ้านพงษ์พรรฦก  • 8 ม.ค. 48 - มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม

  • 17 ธ.ค. 47 - อยุธยา

อัลอุมเราะฮฺ

  • 23 ต.ค. 50 - บ้านทองทา บางกอกน้อย

สไลด์ 

ชุด 1 มักกะฮฺนคร

ชุด 2 มักกะฮฺนคร-ฮัจญฺ

ชุด 3 นครมะดีนะฮฺ

 


ตอบปัญหาฮัจญฺ

อุมเราะฮฺ