สารบัญอะกีดะตุสสะลัฟ 2 (15-34)

Submitted by dp6admin on Thu, 22/10/2009 - 19:46

 

เรื่อง   sc  วันที่ รับฟัง 

อะกีดะฮฺ 15 การศรัทธาต่อวันปรโลก

สัญญาณกิยามะฮฺในคัมภีร์ก่อนๆ, อัยนุลยะกีนและอิลมุลยะกีน, วันกิยามะฮฺเริ่มเมื่อไหร่

สัญญาณย่อย การมาและการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม, การพิชิตบัยตุลมักดิส (ครั้งแรก ฮ.ศ.18 สมัยท่านอุมัร), เลียนแบบประชาชาติยุคก่อน (ยะฮูด, นะศอรอ, เปอร์เซีย, โรม), มีคนอ้างตัวเป็นนบี

- ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ, อุฎหิยะฮฺ

2549-12-24

 

อะกีดะฮฺ 16 การศรัทธาต่อวันปรโลก

สัญญาณย่อย มีผู้กล่าวเท็จต่อท่านนบีมีมาก, การยึดความรู้ไป, มีความโง่เขลาและความชั่วร้ายปรากฏในสังคม, คนซอลิหฺจะเสียชีวิตไปมาก, หลักการอิสลามถูกทำลายไปทีละเรื่องๆ, มุสลิมถูกรุมกินโต๊ะ

สัตว์พูดคุยกับมนุษย์, แม่น้ำอัลฟุร้อตที่อิรักแห้งและปรากฏภูเขาทอง, ในเมืองมะดีนะฮฺมีแต่คนซอลิหฺเท่านั้น, แผ่นดินอาหรับจะกลับเป็นเหมือนเดิม(คือมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์), มีชายคนหนึ่งออกจากเกาะหฺฏอนมาปกครองมุสลิม, ชาวโรมันจะมีจำนวนมากและจะมีสงครามระหว่างชาวโรมันกับมุสลิม, มุสลิมจะทำสงครามกับยิว,  โรมถูกพิชิต ฯลฯ

สัญญาณใหญ่ (สัญญาณที่ชัดเจน ใกล้วันกิยามะฮฺมาก) - การปรากฏของท่านอัลมะหฺดี, อัลมะซีหฺอีซา, อัลมะซีหฺอัดดัจญาล, ฎออิฟะฮฺ มันซูเราะฮฺ, ยะอฺญูจและมะอฺญูจ - หน้าแบน ตัวเตี้ย, แผ่นดินไหวและแผ่นดินสูบ 3 ครั้ง, มีควันไฟเกิดขึ้น, ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก, สัตว์ตัวหนึ่งจะออกมาคุยกับผู้คนถึงวันกิยามะฮฺ, มีพายุเย็นมายึดวิญญาณผู้ศรัทธาไปหมด, มีไฟลุก ไล่ผู้คนไปชุมนุมกันที่หนึ่ง, เป่าครั้งแรกตายหมด และครั้งที่สอง ฟื้นทั้งหมด

2550-01-28  

อะกีดะฮฺ 17 รุก่นอีหม่านข้อที่ 5 การศรัทธาต่อวันปรโลก (ชีวิตหลังตาย)

  2550-02-25  
อะกีดะฮฺ 18 รุก่นอีหม่านข้อที่ 5 การศรัทธาต่อวันปรโลก

ลำดับเหตุการณ์วันกิยามะฮฺ : การเสียชีวิต, อาลัมบัรซัฆ, การเป่า, การฟื้น, สถานที่รอการตัดสิน, การขอชะฟาอะฮฺ, การสอบสวน, บันทึกผลงาน, การชั่ง, ชาวอะอฺรอฟ, บ่อน้ำ, การรอคอย, สะพานสิรอฏ, สะพานสำหรับผู้ศรัทธา

  2550-04-01  

อะกีดะฮฺ 19 รุก่นอีหม่านข้อที่ 5 การศรัทธาต่อวันปรโลก

  2550-04-22  

อะกีดะฮฺ 20  รุก่นอีหม่านข้อที่ 6 การศรัทธาต่อ อัลกอฎออฺวัลกอดัร

  2550-05-27
อะกีดะฮฺ 21 การศรัทธาต่อ อัลกอฎออฺวัลกอดัร      2550-06-24  
อะกีดะฮฺ 22 หลักการที่ 2 คำว่า อีหม่าน ในทัศนะของชาวอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ (หน้า 119)      2550-07-22  
อะกีดะฮฺ 23 หลักการที่ 2 คำว่า อีหม่าน ในทัศนะของชาวอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ (หน้า 126)    2550-10-28  

อะกีดะฮฺ 24 หลักการที่ 3 จุดยืนของชาวอะฮฺลุซซุนนะฮฺต่อปัญหา "ตักฟีร" (การตัดสินว่าผู้ใดเป็นกาฟิร)

  2550-11-25  

อะกีดะฮฺ 25 หลักการที่ 4 ศรัทธาต่อหลักฐานที่กล่าวถึงสัญญาบุญและสัญญาโทษของอัลลอฮฺ

   2551-01-20  

อะกีดะฮฺ 26 หลักการที่ 5 อัลวะลาอฺวัลบะรออฺ (รักเพื่ออัลลอฮฺและเกลียดเพื่ออัลลอฮฺ) ในอะกีดะฮฺของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ

   2551-02-17  
อะกีดะฮฺ 27 หลักการที่ 6 ความเชื่อในเรื่องกะรอมัตวะลี     2551-04-27  
อะกีดะฮฺ 28 หลักการที่ 7 แนวทางของอะฮฺลุซซุนนะฮฺในการรับมาปฏิบัติและอ้างอิงหลักฐาน    2551-05-25  
อะกีดะฮฺ 29 หลักการที่ 8 จำเป็นต้องปฏิบัติตามผู้นำที่ใช้ให้ทำความดี    2551-06-29  
อะกีดะฮฺ 30 หลักการที่ 9 อะกีดะฮฺของอะฮฺลุซซุนนะฮฺเกี่ยวกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺ อะฮฺลุลบัยตฺ และกรณีตำแหน่งเคาะลีฟะฮฺ    2551-07-27  
อะกีดะฮฺ 31 โอวาทของบรรดาสลัฟ - โอวาทและคำสั่งเสียของบรรดาผู้นำอะฮฺลุซซุนนะฮฺให้ปฏิบัติตามซุนนะฮฺและห้ามการอุตริ (หน้า 226-234, เล่มพิมพ์ครั้งที่ 1)    2551-08-8

อะกีดะฮฺ 32 หลักการที่ 10 จุดยืนของอะฮฺลุซซุนนะฮฺต่อพวกปฏิบัติตามอารมณ์และพวกบิดอะฮฺ หลักการที่ 10 จุดยืนของอะฮฺลุซซุนนะฮฺต่อพวกปฏิบัติตามอารมณ์และพวกบิดอะฮฺ (หน้า 197) - ความหมายของบิดอะฮฺ เครื่องหมายของบรรดาพวกบิดอะฮฺและพวกปฏิบัติตามอารมณ์ เราะวาฟิฎ, เคาะวาริจญฺ, ก็อดรียะฮฺ, มุรญิอะฮฺ คำตักเตือนของบรรดาผู้นำชาวสะลัฟเกี่ยวกับพวกบิดอะฮฺ

   2551-10-26

อะกีดะฮฺ 33 หลักการที่ 11 แนวทางของอะฮฺลุซซุนนะฮฺในด้านการปฏิบัติและมารยาท

หลักการที่ 11 แนวทางของอะฮฺลุซซุนนะฮฺในด้านการปฏิบัติและมารยาท (หน้า 211), ลักษณะนิสัย(อัคล้าก)ของอัสสะละฟุศศอและหฺหรืออะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ

   2551-11-23  

อะกีดะฮฺ 34 มารยาทและการเผยแผ่ของสลัฟ

มารยาทของบรรดาสะลัฟ, เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการทำงานเผยแพร่อัลอิสลาม(ดะอฺวะฮฺ), เห็นความสำคัญของการทำงานศาสนา, มุมมองต่อการทำงานศาสนาควรเป็นอย่างไร.

   2551-12-28  

เอกสารประกอบการบรรยาย

หนังสือ "หลักการยึดมั่นของอัสสะละฟุศศอและห์ (อะฮฺลุสสุนนะฮฺวัล-ญะมาอะฮฺ)"
เรียบเรียงโดย อับดุลลอฮฺ บินอับดิลหะมีด อัล-อะษะรีย์
แปลโดย นัศรุลลอฮฺ ต็อยยิบ

 

WCimage
สารบัญอะกีดะตุสสะลัฟ 2 (15-34)