สไลด์ชุดที่ 2 : ลักษณะการทำฮัจญฺ, ฏอว้าฟ, สะอยฺ, มินา, อะรอฟะฮฺ, ถ้ำ