การซิกรุลลอฮฺโดยทั่วไป 1. การอ่านอัลกุรอาน

Submitted by dp6admin on Fri, 02/10/2009 - 09:54

1. การอ่านอัลกุรอาน

พึงทราบเถิด การอ่านอัลกุรอานนั้นเป็นการซิกรุลลอฮฺที่แน่นอน มั่นใจ และประเสริฐยิ่ง ดังนั้น จึงสมควรที่จะกระทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องและเป็นประจำในทุกกาลเวลา ในเวลากลางคืนและกลางวัน ในขณะเดินทางและไม่เดินทาง ไม่สมควรจะละเลยจากการอ่านอัลกุรอาน ถึงแม้จะอ่านเพียงบางอายาตก็จะเป็นการดีสำหรับเขา

อัลลอฮฺตะอาลา ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺฟาฏิร อายะฮฺที่ 29-30 มีความหมายว่า "แท้จริงบรรดาผู้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺและดำรงการละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาโดยซ่อนเร้นและเปิดเผย เพื่อหวังการค้าที่ไม่ซบเซา (ขาดทุน)" (35:29)

กล่าวคือ ผู้ที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจำทั้งในเวลากลางคืนและกลางวัน ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ยิ่งตามเวลาของมันด้วยการมีสมาธิ มีมารยาทตามเงื่อนไงและรุกุ่นของมัน และบริจาคทรัพย์สินของเขาไปในหนทางของอัลลอฮฺ โดยหวังความโปรดปรานจากพระองค์

"เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วน และจะทรงเพิ่มพูนให้แก่พวกเขาจากความโปรดปรานของพระองค์ แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงชื่นชม(เพราะการภักดีของพวกเขา)" (35:30)

ในหนังสือ "อัตตัสฮีล" กล่าวไว้ว่า การให้รางวัลตอบแทานอย่างครบถ้วน คือสิ่งที่ผู้จงรักภักดีสมควรจะได้รับการตอบแทน และการเพิ่มคือการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า หรือการมองไปยังพระพักตร์ของพระองค์ อิบนุกะษีรกล่าวว่า เมื่อมุฏร็อฟได้อ่านอายะฮฺนี้ เขากล่าวว่า นี่คืออายะฮฺของบรรดานักอ่าน(อัลกุรอาน)

บรรดาหะดีษที่ยืนยันถึงคุณประโยชน์ในบางซูเราะฮฺ

ท่านนบี ได้สนับสนุนให้อ่านอัลกุรอานในบางซูเราะฮฺ เช่น ซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ อาลอิมรอน อัลกะฮฺฟฺ ฮูด อัลวากิอะฮฺ อัลมุรซะลาต อันนะบะอฺ (อัมมะยะตะซาอะลูน) อัตตักวีร อัลมุลกฺ อัลอิมฟิฏอร อัลอินชิก๊อก อัลอิคลาศ อัลฟะลัก และอันนาส โดยท่านได้กล่าวถึงความประเสริฐและผลตอบแทนแก่ผู้อ่านไว้อย่างมากมาย โดยเฉพาะท่านได้กล่าวไว้มีความว่า "ผู้ใดอ่านอักษรเดียวจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ เขาจะได้รับหนึ่งความดี และหนึ่งความดีมีผล 10 เท่าของความดี ฉันจะไม่พูดว่า อะลิฟ ลาม มีม เป็นอักษรเดียว แต่ทว่า อะลิฟเป็นอักษรหนึ่ง ลามเป็นอักษรหนึ่ง และมีมเป็นอักษรหนึ่ง"
และท่านได้กล่าวไว้อีกว่า "อายะฮฺอัลกุรซีย์ เป็นอายะฮฺที่ยิ่งใหญ่อายะฮฺหนึ่งในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ"
"ผู้ใดอ่านสองอายะฮฺสุดท้ายจากซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺในคืนหนึ่ง ก็จะเป็นการพอเพียงแก่เขา"
"ซูเราะฮฺต่าง ๆ ที่ทำให้ฉันแก่ลงก็คือ ฮูด อัลวากิอะฮฺ อัลมุรซะลาต อัมมะยะตะซาอะลูน (อันนะบะอฺ) และอิซัชชัมซุกู้วิรอต (อัตตั๊กวีร)" คือซูเราะฮฺต่าง ๆ ดังกล่าว ได้กล่าวถึงเรื่องของวันกิยามะฮฺ
"ซูเราะฮฺหนึ่งจากอัลกุรอาน มีเพียงสามสิบอายะฮฺที่ปกป้องผู้ที่อ่านมัน จนกระทั่งมันจะพาเขาเข้าสวนสวรรค์ นั่นคือ ซูเราะฮฺตะบาร่อกะ (อัลมุลกฺ)"
"ผู้ใดอ่าน ซูเราะฮฺอัลอิคลาส 10 ครั้ง อัลลอฮฺจะสร้างบ้านให้เขาหลังหนึ่งในสวนสวรรค์"

ท่านนบี  ได้กล่าวกับอิบนฺอับบาสว่า "โอ้อิบนฺอับบาสเอ๋ย ! พึงทราบเถิด ! ฉันจะบอกกับท่านถึงสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสิ่งที่บรรดาผู้ขอความคุ้มครองจะขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺไหม ? คือ ท่านจงอ่านสองซูเราะฮฺนี้คือ กุลอะอูซุบิร็บบิลฟะลัก และ กุลอะอูซุบิร็อบบินนาส"