15 ต.ค.52 - ชาวต้นไม้, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องฯ, รักซุนนะฮฺ

Submitted by dp6admin on Thu, 15/10/2009 - 21:50
Date
  • สังคมที่น่าอยู่ (ชาวต้นไม้) - เยาวชนกับการปฏิบัติอิบาดะฮฺ
  • อิบาดะฮฺที่ถูกต้องและมารยาทที่สวยงาม - งานวันญิฮาด ครั้งที่ 16
  • รักซุนนะฮฺ - การเดินทางแสวงหาอะฮาดีษของบรรดาเศาะฮาบะฮฺและตาบิอิน