บทเรียนจาก "อัลฮิจเราะฮฺ (การอพยพ)"

Submitted by admin on Sun, 04/10/2015 - 21:31
หัวข้อเรื่อง
บทเรียนจากเหตุการณ์นี้,
คุณค่าของการเสียสละของท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺ,
เราจะสานต่ออิสลามอย่างไร?,
ปีใหม่อิสลาม
สถานที่
มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว)
วันที่บรรยาย
20 ซุลฮิจญะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
20.00 mb
ความยาว
84.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

วีดีโอ

  • การอพยพของนบีและเศาะฮฺบะฮฺ, อพยพไปหะบะชะฮฺและการละหมาดฆออิบครั้งแรก
  • การเตรียมการก่อนอพยพ สัตยาบันกับชาวมะดีนะฮฺ(อันศอร)
  • แผนของอัลลอฮฺยิ่งใหญ่กว่าแผ่นของมนุษย์, ต้องกลัวอัลลอฮฺมากกว่ามนุษย์
  • ข้อบิดเบือนของชีอะฮฺต่อท่านอบูบักร อัศศิดดี๊ก
  • นบีเตรียมทุกปัจจัย(สำหรับการอพยพ) เสมือนว่าจะไม่พึ่งพาอัลลอฮฺ  จากนนั้นจึงมอบหมายต่ออัลลอฮฺ เสมือนว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลย
  • เสียสละเพื่ออิสลามเหมือนนบีมากแค่ไหน ก็จะใกล้ชิดกับนบีมากเท่านั้น
  • การกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณ
  • นบีและเศาะฮาบะฮฺเสียสละเพื่ออิสลามอย่างมากมาย เราจะสานต่ออิสลามอย่างไร ?

 

WCimage
บทเรียนจาก "อัลฮิจเราะฮฺ (การอพยพ)"