ละหมาดตะรอวีหฺ 6 รอมฎอน 1434

Submitted by admin on Tue, 16/07/2013 - 17:04
หัวข้อเรื่อง
ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี เป็นอิมาม, ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7:1 - ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 8:40
สถานที่
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
6 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

ละหมาดอิชาอฺ : ซูเราะฮฺอัลวากิอะฮฺ 56:75-96, ซูเราะฮฺอัลฮากเกาะฮฺ 69:38-52

ร็อกอะฮฺที่ 1 ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7:1-64

ร็อกอะฮฺที่ 2 ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7:65-93

ร็อกอะฮฺที่ 3-4 ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7:94-157, ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7:158-170

ร็อกอะฮฺที่ 5-8 ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 7:171 - ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 8:40

ละหมาดวิตรฺ