ทำงานศาสนาอย่างไรให้มีคุณภาพ

Submitted by dp6admin on Thu, 14/01/2010 - 13:57
หัวข้อเรื่อง
นะซีฮัตยามเช้า, รูปแบบการทำงานของท่านนบี : อิกเราะอฺ-กุม(ลุกขึ้นเคลื่อนไหว)-ฟะอันซิร (ศึกษา เคลื่อนไหว และเผยแผ่(ดะอฺวะฮฺ)), ตรวจสอบการทำงานของเราว่าตามนบีจริงหรือ?
สถานที่
บ้านพัก มอ. หาดใหญ่
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
3.00 mb
ความยาว
26.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด