ย้อนมองเศาะฮาบียะฮฺ

Submitted by dp6admin on Tue, 06/10/2009 - 13:25
หัวข้อเรื่อง
ประวัติเศาะฮาบียะฮฺ, ตอบคำถาม
สถานที่
โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
17.70 mb
ความยาว
150.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

 

 ท่านหญิงคอดีญะฮฺ บินตุคุวัยลิด ????? ??? ?????

ท่านหญิงอุมมุสะลามะฮฺ ?? ???? 

สุมัยยะฮฺ บินตุค็อบบาฏ ???? ??? ??????

อัสมาอฺ บินตุอบีบักร อัศศิดดี๊ก ????? ??? ??????

ฟาฏิมะฮฺ บินตุลค็อฏฏ๊อบ  ????? ??? ??????

ซินนีเราะฮฺ อัรรูมียะฮฺ (ทาสของอบูญะฮลฺ)   ????? ???????

อุมมุชะรีก  ?? ???? ????????

---------------

การสวมเสื้อผ้าลายดอกหรือผ้าสีแดง