ประวัติเศาะฮาบะฮฺ 4 (ท่านอบูบักร)

Submitted by dp6admin on Thu, 08/10/2009 - 16:02
หัวข้อเรื่อง
ท่านอบูบักร อัศศิดดี๊ก : วิกฤติของอาณาจักรอิสลามหลังการจากไปของท่านนบี, มรดกของท่านนบี, สงครามมุรตัดดีน
สถานที่
มัสญิดดารุนนะอีม ทับช้าง
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
9.80 mb
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด