อะกีดะฮฺ 22 หลักการที่ 2 ความหมายของ "อีมาน"

Submitted by dp6admin on Fri, 23/10/2009 - 07:15
หัวข้อเรื่อง
หลักการที่ 2 คำว่า "อีมาน" ในทัศนะของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ
สถานที่
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
9.70 mb
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

  • คำว่า "อีมาน" ในทัศนะของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ
  • อีมานคือคำพูดและการกระทำ
  • การเพิ่มและลดของอีมาน
  • อีมานเปรียบเสมือนต้นไม้
เรื่องที่เกี่ยวข้อง