การละหมาดขณะเดินทาง

Submitted by ilham on Sun, 27/12/2009 - 13:30

คำถาม เดินทางรถทัวร์เมื่อจะละหมาดไม่มีน้ำแต่ใช้ดินตะยัมมุมใส่หลอดแทนได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 22 ก.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

 

http://www.islaminthailand.org/dp6/?q=forum/635

อัสสามลามมูอาลัยกุม  คือ กรณีที่อยู่บนรถทัวร์ แล้วไม่มีน้ำให้เอาน้ำละหมาด เราควรจะทำอย่างไร รถทัวร์ก็ไม่จอดให้ด้วย เนื่อจากเป็นรถโดยสาร