คิลาฟะฮฺ

ความหมาย, ความสำคัญ, ต่างจากประชาธิปไตยอย่างไร, ชูรอเป็นเอกลักษณ์ของ ญะมาอะฮฺและสังคมมุสลิม, คุณสมบัติผู้นำ, ความจำเป็นต้องใช้ระบบชูรอ,
คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษา - มีอมานะฮฺ, ซื่อสัตย์, ยุติธรรม, มีความรู้ในเรื่องที่จะปรึกษา;