วันสำคัญและเทศกาล

วันสำคัญของมุสลิม เช่น วันศุกร์ อีด อาชูรออฺ ฯลฯ; เทศกาลต่างๆ ที่ไม่ใช่อิสลาม เช่น วันเด็ก, วาเลนไทน์, สงกรานต์, ปีใหม่ ฯลฯ

7. ให้รีบไปละหมาดวันศุกร์

ท่านนบี…

     ซุนนะฮฺที่เป็นที่รู้กันในวันศุกร์คือการละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ) แต่มีอีกมากมายที่คนส่วนมากไม่รู้คือ ความประเสริฐและผลบุญของการละหมาดวันศุกร์…

ท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮฺถูกถามว่า ชายสองคนได้ขัดแย้งกันในประเด็นว่า เมื่อวันอีดตรงกับวันศุกร์ คนหนึ่งกล่าวว่า จำต้องละหมาดอีดและไม่ต้องละหมาดญุมุอะฮฺ…