วันสำคัญและเทศกาล

วันสำคัญของมุสลิม เช่น วันศุกร์ อีด อาชูรออฺ ฯลฯ; เทศกาลต่างๆ ที่ไม่ใช่อิสลาม เช่น วันเด็ก, วาเลนไทน์, สงกรานต์, ปีใหม่ ฯลฯ

ความประเสริฐของซุลฮิจญะฮฺ, ความสำคัญและความหมายของวันอีด, การเชือด(อุฎหิยะฮฺ)
ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺและสิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงเวลานี้, มารยาทในการกล่าวตักบีร, ที่มาของการเชือดสัตว์พลี(อุฎหิยะฮฺ), ทำไมต้องเชือดอุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)