วันสำคัญและเทศกาล

วันสำคัญของมุสลิม เช่น วันศุกร์ อีด อาชูรออฺ ฯลฯ; เทศกาลต่างๆ ที่ไม่ใช่อิสลาม เช่น วันเด็ก, วาเลนไทน์, สงกรานต์, ปีใหม่ ฯลฯ

“พวกเจ้าจงทบทวนตัวเอง ก่อนที่จะถูกคิดบัญชี หรือก่อนที่ถูกทบทวน ให้เราทบทวนตัวเองก่อน ให้พิจารณาตัวเองก่อน ก่อนที่จะถูกพิจารณา และจงประดับประดาตนเอง สำหรับวันแห่งการเสนอตัวอันยิ่งใหญ่ ในวันนั้นพวกเจ้าจะนำมาอยู่ต่อหน้า (ถูกเสนอ) ต่ออัลลอฮฺ”
การวางแผนงานของมุสลิม, วันสำคัญและการฉลองของมุสลิม, ความประเสริฐของวันและเดือนต่างๆ
สิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ, ฮัจญฺ, ต้องทบทวนและประเมินชีวิตทุกวัน ทุกวันเดือน ทุกปี, 3 ประการที่ต้องทบทวน ซึ่งจะมีผลในการวางแผนใหม่ในชีวิตของเรา, การทบทวนระดับส่วนตัวและระดับสังคม
ความประเสริฐของซุลฮิจญะฮฺ, ความสำคัญและความหมายของวันอีด, การเชือด(อุฎหิยะฮฺ)