วันสำคัญและเทศกาล

วันสำคัญของมุสลิม เช่น วันศุกร์ อีด อาชูรออฺ ฯลฯ; เทศกาลต่างๆ ที่ไม่ใช่อิสลาม เช่น วันเด็ก, วาเลนไทน์, สงกรานต์, ปีใหม่ ฯลฯ

ความรัก, วาเลนไทน์, ชิริก, กุฟรฺ, สะเดาะเคราะห์, ตะเลาะบะลอ, สยามมงคล, เยาวชน, บุตรหลาน, ผู้นำ, ฏอฆูต, กราบ, โค้ง, รับปริญญา
“พวกเจ้าจงทบทวนตัวเอง ก่อนที่จะถูกคิดบัญชี หรือก่อนที่ถูกทบทวน ให้เราทบทวนตัวเองก่อน ให้พิจารณาตัวเองก่อน ก่อนที่จะถูกพิจารณา และจงประดับประดาตนเอง สำหรับวันแห่งการเสนอตัวอันยิ่งใหญ่ ในวันนั้นพวกเจ้าจะนำมาอยู่ต่อหน้า (ถูกเสนอ) ต่ออัลลอฮฺ”
การวางแผนงานของมุสลิม, วันสำคัญและการฉลองของมุสลิม, ความประเสริฐของวันและเดือนต่างๆ
สิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ, ฮัจญฺ, ต้องทบทวนและประเมินชีวิตทุกวัน ทุกวันเดือน ทุกปี, 3 ประการที่ต้องทบทวน ซึ่งจะมีผลในการวางแผนใหม่ในชีวิตของเรา, การทบทวนระดับส่วนตัวและระดับสังคม