วันสำคัญและเทศกาล

วันสำคัญของมุสลิม เช่น วันศุกร์ อีด อาชูรออฺ ฯลฯ; เทศกาลต่างๆ ที่ไม่ใช่อิสลาม เช่น วันเด็ก, วาเลนไทน์, สงกรานต์, ปีใหม่ ฯลฯ

คุณค่าของเวลา, การฉลองของมุสลิม, การเลียนแบบต่างศาสนิกในเรื่องการสร้างเจว็ดและการฉลอง
น้ำซอฟา, ละหมาดตะเลาะบะลอ, การร่วมพิธีกรรมต่างศาสนา, ชิริก, ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในเดือนเศาะฟัร, โชคลาง, การดูหมอ, ทำนาย
ความรัก, วาเลนไทน์, ชิริก, กุฟรฺ, สะเดาะเคราะห์, ตะเลาะบะลอ, สยามมงคล, เยาวชน, บุตรหลาน, ผู้นำ, ฏอฆูต, กราบ, โค้ง, รับปริญญา