สะลัฟ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม ดำเนินการเสวนาโดย คุณฮัมซะฮฺ อัลการีมี
บท(บาบ باب) "2-ดุอาอฺคืออีมาน" และ "3-กิจการของอีมาน"