สะลัฟ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม ดำเนินการเสวนาโดย คุณฮัมซะฮฺ อัลการีมี
- เตาฮีดรุบูบียะฮฺ(การเป็นผู้สร้าง) และอุลูฮียะฮฺ
- ความหมายของ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً มีหลายทัศนะ
- ความเข้าใจของสลัฟ มี 2 ประเภท 1- เรื่องที่สลัฟเห็นตรงกัน ต้องปฏิบัติตามนั้น (มีประมาณ 5% ของมัสอะละฮฺต่างๆ) 2- เรื่องที่สลัฟเห็นไม่ตรงกัน จะปฏิบัติตามใคร ?…
บท(บาบ باب) "2-ดุอาอฺคืออีมาน" และ "3-กิจการของอีมาน"