ศาฮัรแห่งรอมฎอน

ความประเสริฐของแต่ละช่วงสิบคืนในเดือนรอมฎอน, ซิยาเราะฮฺกุโบร์, เอียะอฺติกาฟ, ซะกาตเงินทอง-ร้านค้า-วัว, ทำร้านเสริมสวย,เบเกอรี่, ประกันชีวิต,...
ซูฟี, ซะกาต, การบริจาค, การจ่ายฟิดยะฮฺและซะกาตฟิฏรฺ, บะระกู่, จะขจัดความโอ้อวดในใจได้อย่างไร, ดุอาอฺกุนูต, ปัญหาสามีภรรยา, ชีอะฮฺ,
ปัญหาครอบครัว, ละหมาดญะมาอะฮฺ, ซะกาต, เลือดสตรี, ฝึกเด็กถือศีลอด,...
ตอบปัญหาศาสนาโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ทาง White channel เวลา 3.00 น.