บอยคอต

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 76 (อายะฮฺ 140) dp6admin Wed, 04/07/2012 - 13:32
หัวข้อเรื่อง
จุดยืนของมุสลิมต่อผู้ดูหมิ่นศาสนา ผู้ที่ทำบาป หรือสร้างฟิตนะฮฺในสังคม (ตักเตือน ปราบปรามหรือบอยคอต), ต่อต้านความโง่ ด้วยการศึกษาหาความรู้, รอชาร์ด เคาะลีฟะฮฺ อ้างตนเป็นนบี, เดือนผู้ใช้เฟสบุ๊กให้ระงับอารมณ์ในเรื่องที่ไม่มีสาระ, คนทีชอบพูดเรื่องไร้สาระ หัวใจกระด้าง ดวงตาแห้งแล้ง
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On
สินค้าของยิวหรืออเมริกันถึงมันจะไม่มีสิ่งฮะรอมแต่ก็ไม่ฮะลาลใช่ไหมครับ dp6admin Fri, 29/10/2010 - 10:59
คำถาม
สินค้าของยิวหรืออเมริกันถึงมันจะไม่มีสิ่งที่เป็นของฮะรอมเจือปนอยู่มันก็ไม่ฮะลาลใช่ไหมครับในเมื่อเงินที่ได้ มันนำไปเข่นฆ่าพี่น้องของเรา

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

1112 สวิสควรถูกบอยคอตหรือไม่? dp6admin Mon, 21/12/2009 - 14:26

เมื่่อมุสลิมหลับไหล ประชาชาติอิสลามจะเป็นเช่นไร dp6admin Sun, 12/04/2009 - 17:22
หัวข้อเรื่อง
เมื่่อมุสลิมหลับไหล ประชาชาติอิสลามจะเป็นเช่นไร
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On