เยาวชน

ดุอาอฺที่นบีขอให้ท่านมีความรู้ศาสนาคือ "อัลลอฮุมมะ ฟักกิฮฺฮุฟิดดีน วะอัลลิมฮุตตะอฺวีล"
มารยาทในการศึกษาหาความรู้ของท่าน, ความถ่อมตน

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 4/5/65
 

อยากให้เชคเล่าประสบการณ์ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจแก่ #นักศึกษา #เยาวชนมุสลิม ให้ตั้งใจศึกษาและอ่านหนังสือ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

รายการทุกปัญหา ชรีอะฮฺมีคำตอบ 5 ม.ค.65

มะฮัร (สินสอด) ในการแต่งงานที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ?

เรียบเรียงจาก โอ้พ่อจ๋า, เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 

มีคำพูดของอุละมาอฺที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อิสลาม…