เยาวชน

 เรียบเรียงจากการบรรยายของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, 17 ก.ค.47

 …

- ความสำคัญของการมีครอบครัว, การนิกาหฺตามหลักการอิสลาม,
- จะแต่งหรือไม่แต่งงานดี?, ข้อดี-ข้อเสีย ของการแต่งงาน
- อุละมาอฺที่ไม่แต่งงาน เช่น อิมามนะวะวีย์, ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ,... อุละมาอฺที่แต่งงานช้า เช่น อิมามอะหมัด
- คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน,…
ให้ศึกษาอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องหลังรอมฎอน, การเบี่ยงเบนทางเพศ, ปัญหาที่เกิดในสังคมมุสลิม
จากประสบการณ์ สู่วิชาการ, การเปลี่ยนแปลงตนเอง
- การดูแลเด็กกำพร้า - เด็กกำพร้าอ่อนแอที่สุดในสังคม และมักถูกรังแกจากคนใกล้ชิด
- เหตุที่อายะฮฺนี้ถูกประทาน - เศาะฮาบะฮฺท่านหนึ่ง พี่ชายเสียชีวิต ลูกก็กำพร้า พอเด็กโตแล้ว มาขอทรัพย์สินคืนจากลุง ลุงไม่ให้ ก็มาฟ้องท่านนบี นบีบอกถ้าไม่ให้บาป ศฮบ. ก็คืนให้ทันที
- การนิกาหฺกับเด็กกำพร้า…