นบีชุอัยบฺ

การรักษาสัญญากับอัลลอฮฺ - รักษาสัญญากับมนุษย์
ความสัมพันธ์ของ อะกีดะฮฺ(หลักศรัทธา) และ มารยาท
- การลงโทษกลุ่มชนนบีชุอัยบฺ,
- การทำความผิดเปิดเผย ไม่สนใจการตักเตือน เป็นสาเหตุของการลงโทษ
- ความสม่ำเสมอของความชั่วร้าย เกิดขึ้นในทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มชนนบีลูฏ นบีชุอัยบฺ ฯลฯ คนดีอยากให้สังคมทำดี แต่มีคนมาต่อต้าน
- เชื่อมั่นในการกำหนดของอัลลอฮฺ
-…
- เนื้อหาในซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ ส่วนมากเป็นประวัติศาสตร์มนุษย์, นบีต่างๆ
- บทเรียนจากเรื่องราวกลุ่มชนต่างๆในอัลกุรอาน
- "จงอดทนไปเถิด จนกว่าอัลลอฮ์จะทรงชี้ขาดระหว่างเรา"
- การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ
- คุณค่าของ "จุดยืน"
- ชาวอัยกะฮฺ (อัศฮาบุลอัยกะฮฺ) บูชาต้นไม้ มีชิริก แต่อัลลอฮฺพูดถึงเรื่องการโกงตาชั่ง -- ต้องลำดับความสำคัญ
- การโกง คอรัปชั่น "จงอย่าให้ขาดแก่เพื่อนมนุษย์ซึ่งบรรดาสิ่งของของพวกเขา"
- "และจงอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดิน หลังจากที่มีการแก้ไขมันแล้ว"
- การใช้เวลาหลังอิชาอฺ - ทำอิบาดะฮฺ พักผ่อน พูดคุยปัญหาสังคม ทำกิจกรรมกับครอบครัว
- ทบทวนบทเรียนจากนบีต่างๆ
- กลุ่มชนของนบีชุอัยบฺ
- การลงโทษ บางครั้่งก็อยู่ในรูป คนที่เคยทำความดี เลิกทำความดี คนชั่วห้ามคนดีทำความดี

- จงให้ครบเต็มซึ่งเครื่องตวงและเครื่องชั่งด้วยความเที่ยงตรง (กลุ่มชนนบีชุอัยบฺ)
- เราจะไม่บังคับชีวิตนั้นมีความสามารถเท่านั้น
- เมื่อพวกเจ้าพูด ก็จงยุติธรรม
- คำพูดทองคำของอิบนุตัยมียะฮฺ - เพราะยุติธรรม จึงยั่งยืน
- สัญญาของอัลลอฮ์นั้นก็จงปฏิบัติตามให้ครบถ้วน
-…