เด็กกำพร้า

- สำนวนในอายะฮฺ 126 นี้มีหลายที่ในอัลกุรอาน พูดถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ และจะมาก่อนอายะฮฺที่พูดถึงบทบัญญัติหรือพระบัญชาของอัลลอฮฺ
- 2 อายะฮฺนี้ทบทวนความศรัทธาของเราในการพร้อมน้อมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ
ผู้ที่ดุอาอฺไม่ถูกตอบรับ, การเลือกคู่ครอง, การบริหารทรัพย์สิน, การดูแลเด็กกำพร้า, กำพร้าพ่อ, กำพร้าแม่, นิยามของ "เด็กกำพร้า"
-อธิบายหะดีษ "ดูแลเด็กกพร้า ได้อยู่ใกล้ชิดนบีในสวรรค์" และ "สร้างมัสยิด คือสร้างบ้านในสวรรค์"
- การดูแลเด็กกำพร้า - เด็กกำพร้าอ่อนแอที่สุดในสังคม และมักถูกรังแกจากคนใกล้ชิด
- เหตุที่อายะฮฺนี้ถูกประทาน - เศาะฮาบะฮฺท่านหนึ่ง พี่ชายเสียชีวิต ลูกก็กำพร้า พอเด็กโตแล้ว มาขอทรัพย์สินคืนจากลุง ลุงไม่ให้ ก็มาฟ้องท่านนบี นบีบอกถ้าไม่ให้บาป ศฮบ. ก็คืนให้ทันที
- การนิกาหฺกับเด็กกำพร้า…

- เริ่มดะอฺวะฮฺในเรื่องที่คนรู้จัก
- จงอย่าเข้าใกล้บรรดาสิ่งชั่วช้า ทั้งที่เปิดเผยและที่ปกปิด
- อย่าฆ่าชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ นอกจากด้วยสิทธิอันชอบธรรม
- อย่าเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้า นอกจากด้วยวิถีทางที่ดียิ่ง