อะฮฺลุลกิตาบ

#วัวแดง ในความเชื่อของยิว...กับสถานการณ์ปาเลสไตน์ 31/3/67
- ญิซยะฮฺ - ภาษีที่บังคับใช้กับต่างศาสนิก; เก็บเฉพาะอะฮฺลุลกิตาบหรือต่างศาสนิกทั้งหมด ?
- การปฏิเสธหลักการศาสนาบางเรื่อง ถือว่าปฏิเสธทั้งหมด
- ชาวยิวและคริสต์ กล่าวหาว่า อัลลอฮฺมีบุตร
- ท่านนบีทราบเนื้อหาในเตารอตและอินญีลได้อย่างไร ? ท่านนบีได้พบบาทหลวงหรือไม่ ?
- จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดเป็นสัจธรรม เป็นความถูกต้อง อะไรคือหลักฐาน ? ในเมื่อทุกศาสนาต่างก็บอกตนเองคือสัจธรรม ?
- เราต้องมีคำตอบกับตัวเอง เพื่อความมั่นคงในอีมาน ไม่ไขว้เขวง่ายๆ และต้องชี้แจงกับต่างศาสนิกได้
- ศาสนาเปรียบเทียบ
- การบิดเบือนบทบัญญัติ,
- การฉลองในเทศกาลต่างศาสนิก, การเลียนแบบต่างศาสนิก,
- เอกลักษณ์ของมุสลิม,
- คุณสมบัติของผู้ศรัทธา,
- ความรู้ที่มั่นคงเกิดจากการศึกษา
การบิดเบือนศาสนาคริสต์,
นิกายอารีโอส(ไม่เชื่อว่านบีอีซาเป็นพระเจ้า),
ซัลมาน อัลฟาริซีย์,
เหตุใดอัลลอฮฺจึงไม่ให้นบีอีซาตาย,
พระเข้ารับอิสลาม, การยกนบีอีซา,
สัญญาณกิยามะฮฺ, การลงมาของมะซีหฺอีซา, ยิวกับมะซีหฺอัดดัจญาล, อัลมะหฺดี,

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 9/9/65

- อับรอร (ผู้มีคุณธรรม)
- อะฮฺลุลกิตาบที่เป็นคนดี
- บทเรียนจากเรื่องของอันนะญาชี กษัตริย์ที่ปกปิดการเข้ารับอิสลาม
53 การละหมาดในสถานที่ที่มีการลงโทษ (บาบิโลน, หมู่บ้านชาวษะมู้ด ฯลฯ)
- กลุ่มชนนบีอิบรอฮีมและกษัตริย์นัมรูต
- การดะอฺวะฮฺของนบีอิบรอฮีม 3 วง
54 ละหมาดในโบสถ์ (ศาสนสถาน)
- หะดีษ 434 สิ่งถูกสร้างที่เลวที่สุด ณ อัลลอฮฺ
55 ห้ามยึดหลุมศพของนบีและร่อซูลมาเป็นมัสจิด…
- มุสลิมจะเผชิญ #บททดสอบอย่างไร ไม่ให้เสียศาสนา
บททดสอบคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ - เราจะแก้ไขอย่างไร
- #บนีอิสรออีล ถูกทดสอบด้านศาสนาอย่างหนัก
- หลังจากบนีอิสรออีลบูชาลูกวัวแล้วเตาบัต #นบีมูซา จึงพาไปขออภัยโทษต่ออัลลอฮ
-…