อะฮฺลุลกิตาบ

- อับรอร (ผู้มีคุณธรรม)
- อะฮฺลุลกิตาบที่เป็นคนดี
- บทเรียนจากเรื่องของอันนะญาชี กษัตริย์ที่ปกปิดการเข้ารับอิสลาม
53 การละหมาดในสถานที่ที่มีการลงโทษ (บาบิโลน, หมู่บ้านชาวษะมู้ด ฯลฯ)
- กลุ่มชนนบีอิบรอฮีมและกษัตริย์นัมรูต
- การดะอฺวะฮฺของนบีอิบรอฮีม 3 วง
54 ละหมาดในโบสถ์ (ศาสนสถาน)
- หะดีษ 434 สิ่งถูกสร้างที่เลวที่สุด ณ อัลลอฮฺ
55 ห้ามยึดหลุมศพของนบีและร่อซูลมาเป็นมัสจิด…
- มุสลิมจะเผชิญ #บททดสอบอย่างไร ไม่ให้เสียศาสนา
บททดสอบคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ - เราจะแก้ไขอย่างไร
- #บนีอิสรออีล ถูกทดสอบด้านศาสนาอย่างหนัก
- หลังจากบนีอิสรออีลบูชาลูกวัวแล้วเตาบัต #นบีมูซา จึงพาไปขออภัยโทษต่ออัลลอฮ
-…
การบิดเบือนคัมภีร์และหลักการอิสลาม, ญาฮิลียะฮฺ,.
อาหารของอะฮฺลุลกิตาบ มุสลิมกินได้หรือไม่,
มาตรฐานและการตรวจสอบฮาลาลในประเทศอาหรับ,
หญิงชาวคัมภีร์(อะฮฺลุลกิตาบ) ที่อนุญาตให้มุสลิมนิกาหฺได้,
ความหมายของ "หญิงบริสุทธิ์",
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกคู่ครอง
าวคัมภีร์(อะฮฺลุลกิตาบ), ศาสนามะญูซ (บูชาไฟ), ฮินดู, พุทธ, จรรยามารยาทของอุละมาอฺยุคก่อนในการวิจารณ์นักรายงานหะดีษ, อาหารของอะฮฺลุลกิตาบ, อาหารเซ่นไหว้,
ทำไมต้องศึกษาคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?, ทำไมต้องรู้จักอัลลอฮฺ ?
อายาต 2 ประเภท
1- เกานียะฮฺ (สากล) ทุกคนเข้าใจได้
2- มักตูบะฮฺ - ที่ถูกจารึก ถูกประทานมายังนบีและร่อซูล
เราอยู่ตำแหน่งใดของอัลกุรอาน ?,
ผู้รู้ที่สอนไม่หมดสร้างความเสียหายแก่ศาสนา,…
บทเรียนจากซูเราะฮฺอัลอันอาม, ซูเราะฮฺมักกียะฮฺ, อุมมะตุลอิญาบะฮฺ-อุมมะตุดดะอฺวะฮฺ, นะศีหัตช่วงพักละหมาดตะรอวีหฺ