นบีนูหฺ

- บทเรียนจากเหตุการณ์กราดยิงมุสลิมที่มัสยิดอันนูร นิวซีแลนด์
- การดะอฺวะฮฺของนบีนูหฺ,นบีฮูด
- มีอมานะฮฺ..คุณสมบัติสำคัญของนบีและคนทำงานศาสนา
- หาเสียง ซื้อเสียง รับสินบน การเลือกตั้ง
- #ดะอฺวะฮฺแบบนบี : ตอบโต้ด้วยดี ตย. อุมัร อิบนุอับดุลอะซีซ
- อดทน ให้อภัย มองคนอื่นในแง่ดีเสมอ
- หน้าที่ร่อซูลคือ ประกาศ(สัจธรรม) เหมือนสื่อในปัจจุบัน พูดความจริง ไม่ปกปิด มีอมานะฮฺ(ซื่อสัตย์)ในการประกาศสัจธรรมของอัลลอฮฺ
- บนเรือของนบีนูหฺ
- ความรู้ที่มีบะรอกัตมีผลกับชีวิต คือความรู้ที่ทำให้เราพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นตลอด
- หัวใจที่ดีจะได้รับความดีแห่งอิสลาม
- ตั้งเจตนาในการศึกษาหาความรู้ให้ดี
- อัลลอฮฺดูแลหัวใจ ถ้าจุดประสงค์ในการศึกษาดี อัลลอฮฺก็จะดูแลให้ได้รับความดี
- ความผิดของกอบีล ไม่ใช่บาปใหญ่เท่าทำชิริก…
เป็นซูเราะฮฺที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนบีต่างๆมกาที่สุด
เริ่มจากนบีอาดัม, นบีนูหฺ (น้ำท่วมทั่วโลกหรือบางส่วน ในอัลกุรอานไม่ได้ระบุชัดเจน)
นบีเรียกกลุ่มชนด้วยคำพูดที่ดี
- ช่วงเวลาระหว่างนบีอาดัมถึงนบีนูหฺ
- น้ำท่วมทั้งโลกหรือบางส่วน
- การหลงผิดของมนุษย์…
มุอฺญิซาต(มหัศจรรย์) ของนบีอีซา, โต๊ะอาหาร (อัลมาอิดะฮฺ), มายากลกับไสยศาสตร์, การตีความอัลกุรอาน, ญะมาลุดดีน อัลอัฟฆอนี - มุฮัมมัด อับดุฮฺ - มุฮัมมัดรอชีด ริฎอ,
"เจ้า(มุฮัมมัด) ก็จะเห็นมากมายในหมู่พวกเขา เป็นมิตรกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา ช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่ตัวของพวกเขาเองได้ประกอบล่วงหน้าไว้สำหรับพวกเขา อันเป็นเหตุให้อัลลอฮ์ทรงกริ้วพวกเขาและพวกเขาจะคงอยู่ในการลงโทษตลอดกาล",
- ต้นตระกูลอาหรับและยิว(บนีอิสรออีล),…