นบีสุลัยมาน

ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืม จันทร์ 5 มีนาคม 2561 #WhiteFlix
- นบีสุลัยมานในฐานะนบีและกษัตริย์
- ประวัตินบีสุลัยมานส่วนมากอยู่ในซูเราะฮฺอันนัมลฺ (มด)
- ความสามารถของนบีสุลัยมาน เช่น สนทนากับมด, ผู้ตรวจสอบ, ฯลฯ
ยิวและไสยศาสตร์, ต้นกำเนิดของไสยศาสตร์, ฮารูต-มารูต เป็นอะไร (มะลาอิกะฮฺหรือมนุษย์) ?
นะศีหะฮฺละหมาดตะรอวีหฺ (13 รอมฎอน 1430)