หิญาบ

บาปของการใส่กางเกงขาสั้นเป็นอย่างไร (ชายและหญิง) ?
- สำหรับผู้หญิง ไม่อนุญาต เพราะเป็นเอาเราะฮฺ, สำหรับผู้ชาย ไม่เหมาะสม
-- การแต่งกายของมุสลิมะฮฺใส่กางเกงได้มั้ย ? กางเกงหลวมๆ ? กะเปง ? กางเกงรัดรูป ? เลียนแบบผู้ชาย
-- หิญาบของมุสลิมะฮฺควรเป็นอย่างไร ? หิจาบที่ไม่ใช่หิจาบ ?…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 28/9/65

อัสสลามุอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ สืบเนื่องจากเรื่อง การคลุมหิญาบ (ในฉบับที่แล้ว)