พยาน

อายะฮฺที่ถูกยกเลิก(มันซูค), การลงโทษผู้ทำซินา, รักร่วมเพศ,
พินัยกรรม, การเป็นสักขีพยานของต่างศาสนิก,
หลักการศาสนาในการอ้างอิจญฺมาอฺ (มติเอกฉันท์), หะมาส - อิสราเอล ใครชนะ ?, กฎหมายอิสลาม
"...พยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของผู้อ้าง(ผู้ร้องเรียน) และสาบานเป็นหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา", มารยาทของผู้รู้ในการรายงานหะดีษ,
ศาลและการตัดสิน, การตัดสินของนบีดาวู้ดระหว่างคู่กรณีที่ขัดแย้งกัน, การเป็นพยาน,มุอัดดิล-ผู้รับรองพยาน, สาบานเท็จเป็นบาปใหญ่, การตั้งชื่อภาษาอาหรับ,
การให้ยืม, สิทธิของเจ้าหนี้
อายะฮฺ 282 เรียกว่า อายะตุดดัยนฺ เกี่ยวกับหนี้สิน การซื้อขาย การชำระสิทธิในการซื้อขาย การเป็นพยาน