ผู้ศรัทธา

อายะฮฺที่ 3-7 ลักษณะผู้ศรัทธา, อายะฮฺที่ 5-7 (อัลกุรอานคืออัลฟุรกอน, ลักษณะผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธา, การแสวงหาความรู้)
สงครามอุฮุด, การเสียชีวิตของท่านนบี
เนื้อหาโดยทั่วไปและความประเสริฐของซูเราะฮฺนี้และบะเกาะเราะฮฺ, อัซซะหฺรอวาน, ลักษณะผู้ศรัทธา,...
โทษของดอกเบี้ยทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ, การกู้และการให้ยืม