นบีดาวู้ด

เรื่องราวของบนีอิสรออีลในยุคตกต่ำ อัลลอฮฺให้มีนบีท่านหนึ่งในหมู่พวกเขา (ไม่ได้ระบุชื่อนบี),