ร่มเงาอิสลาม

บทความจากวารสาร ร่มเงาอิสลาม (في ظلال الإسلام)

 1. ทั้งๆที่คนไทยมีประสบการณ์กับน้ำในเชิงลบ เช่น สึนามิ ดินถล่ม น้ำป่า และอื่นๆ แต่ก็ยังมองว่าน้ำเป็นมิตรเสมือนเพื่อนตาย  ทำให้เกิดความสำนึกที่ไม่ให้มองน้ำเป็นภยันตราย  งานเทศกาลต่างๆ…

พี่น้องที่อ่านอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะพบหลายบทที่มีคำสั่งใช้ให้มุสลิมเผยแพร่ สั่งสอน เรียกร้อง และเชิญชวนผู้อื่นให้ทำความดีเลิกทำความชั่ว…

มุสลิมทุกคนที่มีความสำนึกต่อศาสนาย่อมรู้ว่าการทำงานเพื่ออิสลามเป็นการงานที่ดีเลิศและมีผลบุญที่ประเสริฐยิ่ง…

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เมื่อวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ ในวิถีอิสลาม" ในงานวันใต้ร่มเงาอิสลามครั้งที่ 5 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี อ.มุรีด ทิมะเสน ดำเนินรายการโดย อ.ศอดิกีน อับดุลบารีย์

ทั้งๆที่อีดุ้ลอัฎฮาเป็นอีดใหญ่ของประชาชาติอิสลาม เนื่องจากความประเสริฐแห่งเวลาและกิจกรรมที่มีการปฏิบัติในช่วงอีดอันมีความสำคัญทางศาสนกิจสำหรับมุสลิมนั้น…

มนุษย์ย่อมมีการขาดทุนเสมอ ยกเว้นผู้ประกอบความดีและดำรงชีวิตบนหนทางของศาสนาอย่างเคร่งครัด และในทุกเวลามนุษย์จะมีโอกาสทบทวนคุณค่าของชีวิตของเขา…

ไม่สมควรสำหรับมุสลิม ที่จะใช้ชีวิตของตนอย่างไร้ประสิทธิภาพ ทั้งๆที่มุสลิมนั้นเป็นประชาชาติที่มีความตระหนักในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของโลกนี้ อันเป็นส่วนสำคัญแห่งความศรัทธาของเขา…