ร่มเงาอิสลาม

บทความจากวารสาร ร่มเงาอิสลาม (في ظلال الإسلام)

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เมื่อวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ ในวิถีอิสลาม" ในงานวันใต้ร่มเงาอิสลามครั้งที่ 5 โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี อ.มุรีด ทิมะเสน ดำเนินรายการโดย อ.ศอดิกีน อับดุลบารีย์

ทั้งๆที่อีดุ้ลอัฎฮาเป็นอีดใหญ่ของประชาชาติอิสลาม เนื่องจากความประเสริฐแห่งเวลาและกิจกรรมที่มีการปฏิบัติในช่วงอีดอันมีความสำคัญทางศาสนกิจสำหรับมุสลิมนั้น…

มนุษย์ย่อมมีการขาดทุนเสมอ ยกเว้นผู้ประกอบความดีและดำรงชีวิตบนหนทางของศาสนาอย่างเคร่งครัด และในทุกเวลามนุษย์จะมีโอกาสทบทวนคุณค่าของชีวิตของเขา…