ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 57 (อายะฮฺ 88-90) | 30/1/67

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 57 (อายะฮฺ 88-90) | 30/1/67 dp6admin Sun, 04/02/2024 - 20:21
วันที่บรรยาย
19 เราะจับ 1445
มีวีดีโอ
มี