ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 29 (อายะฮฺ 40 ฮิจเราะฮฺ) | 13/6/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 29 (อายะฮฺ 40 ฮิจเราะฮฺ) | 13/6/66 dp6admin Sat, 17/06/2023 - 18:17
วันที่บรรยาย
25 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1444
มีวีดีโอ
มี