ดุอาอฺให้พ้นจากความตระหนี่ ขี้ขลาด ฟิตนะฮฺและการลงโทษ

ดุอาอฺให้พ้นจากความตระหนี่ ขี้ขลาด ฟิตนะฮฺและการลงโทษ dp6admin Tue, 23/05/2023 - 18:41