ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 17 (อายะฮฺ 25-27 สงครามหุนัยนฺ) | 3/1/66

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 17 (อายะฮฺ 25-27 สงครามหุนัยนฺ) | 3/1/66 dp6admin Sat, 07/01/2023 - 12:20
วันที่บรรยาย
11 จุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1444
มีวีดีโอ
มี