ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 (อายะฮฺ 16-17) | 15/11/65

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 (อายะฮฺ 16-17) | 15/11/65 dp6admin Wed, 16/11/2022 - 15:10
วันที่บรรยาย
22 เราะบีอุ้ลอาคิร 1444
มีวีดีโอ
มี