ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 86 (อายะฮฺ 153-156)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 86 (อายะฮฺ 153-156) dp6admin Mon, 26/09/2022 - 18:08
วันที่บรรยาย
30 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1433
มีวีดีโอ
มี