ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 85 (อายะฮฺ 150-152)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 85 (อายะฮฺ 150-152) dp6admin Fri, 23/09/2022 - 14:16
วันที่บรรยาย
23 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1433
มีวีดีโอ
มี