ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 70 (อายะฮฺ 129-132 ภรรยาสอง,การหย่า)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 70 (อายะฮฺ 129-132 ภรรยาสอง,การหย่า) dp6admin Wed, 10/08/2022 - 14:03